home > Wettelijke vermelding

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met de volgende voorwaarden:

1. Onderwerp

Deze website geeft informatie over huisstofmijtallergie en richt zich tot het grote publiek.
De inhoud van deze website is louter informatief en kan een medisch advies niet vervangen. Op deze website wordt geen diagnose gesteld of medisch advies gegeven.

 

2. Copyright

De inhoud van deze website is eigendom van Stallergenes of is onderworpen aan toestemming voor gebruik en wordt volledig gefinancierd door Stallergenes. Deze website is beschermd volgens de geldende copyrightwet.
Stallergenes is eigenaar van alle handelsmerken, merknamen, logo’s, dienstverleningsmerken, logo’s en bedrijfsnamen die op de website getoond worden en die beschermd zijn in alle landen wereldwijd.
Niets van deze website mag gekopieerd, verspreid, gedupliceerd, gedownload, gewijzigd, aangepast of gebruikt worden, noch geheel noch gedeeltelijk en ongeacht het medium, uitgezonderd de kopie die u mag maken voor uw persoonlijk en niet-commercieel privégebruik.
Stallergenes behoudt zich het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen in geval van enige inbreuk op haar auteursrecht.

 

3. Verantwoordelijkheid

Stallergenes zal niet verantwoordelijk gesteld worden in geval van wijzigingen aan de tekst, afbeeldingen, geluid of video’s die op het scherm verschijnen, aangezien dit aan het materiaal van de gebruiker zou liggen.
De pagina’s van deze website kunnen links naar andere websites bevatten of naar andere websites verwijzen. Stallergenes garandeert de inhoud van de andere websites niet en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van de inhoud van deze websites. Links naar andere sites worden slechts verschaft voor het gemak van de gebruiker van deze website.
Stallergenes heeft zich ingespannen om met de grootste zorg de informatie die op deze website verschaft wordt te verzamelen, in te voeren, de nauwkeurigheid ervan na te gaan en ze bij te werken. Toch kan deze fouten, onjuistheden, hiaten of weglatingen bevatten.
Bijgevolg zal Stallergenes niet aansprakelijk gesteld kunnen worden in geval van enig rechtstreeks of onrechtstreeks verlies, ongeacht de oorzaak, de oorsprong, de aard en de gevolgen ervan.
Deze website wordt verschaft als een dienst aan personen die haar bezoeken. Stallergenes behoudt zich het recht voor om de informatie die op deze website verschaft wordt te verwijderen, te wijzigen of te vervolledigen en/of al dan niet definitief de volledige website of een deel ervan stop te zetten, op eender welk moment en voor eender welke reden, zonder dat enige kennisgeving op voorhand vereist is.

 

4. Voorwaarden voor gebruik van foto’s en video’s

De foto’s en video’s op deze website zijn eigendom van Stallergenes, tenzij anders vermeld.
Deze foto’s mogen niet doorverkocht, veranderd of gebruikt worden op een andere manier dan hierboven aangegeven.

 

5. Cookies

Stallergenes gebruikt cookies om het websiteverkeer te meten… met als doel om het gebruik van de pagina beter te begrijpen en te optimaliseren. Wat cookies betreft zijn er drie opties:
U kan in uw browser instellen 1. dat cookies aanvaard moeten worden,
2. dat een waarschuwingsboodschap moet verschijnen wanneer er een cookie geïnstalleerd wordt
3. dat cookies altijd geweigerd moeten worden. (zie de documentatie van uw browser voor meer informatie)

 

6. Wettelijke vermeldingen

Detinatorul site-ului: Stallergenes S.A.
6, rue Alexis de Tocqueville
92183 ANTONY Cedex
Franta
Telefon: 33 (0) 1 55 59 23 10, Fax: 33 (0) 1 55 59 20 68

 

Publishing director: Cécile Hilaire, Senior VP, Strategic Marketing and Market Access

 

Site hosting: Imaload
Web & video agency
145 avenue Malakoff – 75 116 Paris
Phone: 33 (0) 1 83 79 01 50, Fax: 33 (0) 1 45 01 66 28