home > Beoordeel uw allergie > Welke impact?

Welke impact heeft uw allergie

op uw professionele en persoonlijke leven?

In welke mate beïnvloedt uw huisstofmijtallergie uw prestaties en productiviteit op het werk of uw leervermogen? Laat de allergie u toe om uzelf voldoende te wijden aan uw familieleven of uw vrije tijd? Beantwoord de vragenlijst om dit te weten te komen1 .

 

 

Hebt u op dit moment een baan (werkt u tegen betaling)?
Hoeveel uur werkt u gemiddeld per week over het algemeen genomen?
Hoeveel uur was u tijdens de afgelopen zeven dagen afwezig van uw werk vanwege problemen i.v.m. uw allergieën? Reken hierbij de uren die u gemist hebt omdat u ziek was, later op het werk kwam, vroeger wegging enz. omdat u problemen had i.v.m. uw allergieën.
Hoezeer hebben allergieën tijdens de afgelopen zeven dagen uw productiviteit beïnvloed terwijl u aan het werk was?
(Denk aan de dagen waarop u beperkt werd in de hoeveelheid of het soort werk dat u kon doen, minder bereikte dan u gewild had of niet zo zorgvuldig kon werken als gewoonlijk.)
Geef een cijfer aan het ongemak dat u ervaart op een schaal van 0(« mijn werk werd helemaal niet beïnvloed ») tot 10 (« mijn werk werd heel sterk beïnvloed »):
Volgt u op dit moment lessen in een onderwijsomgeving (middelbare school, universiteit, postuniversitaire opleiding, extra cursuswerk enz.)?
Volgt u op dit moment lessen in een onderwijsomgeving (middelbare school, universiteit, postuniversitaire opleiding, extra cursuswerk enz.)?
Hoeveel uur volgt u gemiddeld per week lessen?
Hoezeer hebben uw allergieën tijdens de afgelopen zeven dagen uw productiviteit beïnvloed terwijl u op school was of les in een onderwijsomgeving hebt gevolgd?
(Denk aan de dagen waarop uw concentratievermogen beperkt was, u moeite had met uw bevattingsvermogen, of dagen waarop u niet zo effectief als normaal een test kon doen.)
Geef een cijfer aan het ongemak dat u ervaart op een schaal van 0 (« mijn academische prestaties werden helemaal niet beïnvloed ») tot 10 (« mijn academische prestaties werden heel sterk beïnvloed ») :
Hoezeer hebben uw allergieën tijdens de afgelopen zeven dagen uw vermogen beïnvloed uw normale dagelijkse bezigheden, buiten uw baan, uit te voeren?
(Met normale bezigheden bedoelen we de activiteiten die u gewoonlijk uitvoert zoals huishoudelijk werk, winkelen, voor de kinderen zorgen, lichaamsbeweging, studeren enz. Denk aan de momenten waarop u beperkt werd in de hoeveelheid of soort activiteiten die u kon doen en minder bereikte dan u gewild had.)
Geef een cijfer aan het ongemak dat u ervaart op een schaal van 0 (« mijn dagelijkse activiteiten werden helemaal niet beïnvloed ») tot 10 (« mijn dagelijkse activiteiten werden heel sterk beïnvloed »)


[1] Reilly MC, Tanner A, Meltzer EO: Work, classroom and activity impairment instruments:
validation studies in allergic rhinitis. Clin Drug Invest 1996; 11(5):278-288.